Nézze át széleskörű szolgáltatásainkat, vagy ha professzionalitásunkról személyesen is meggyőződne, lépjen kapcsolatba velünk!

Számviteli szolgáltatások

Vállaljuk egyéni vagy társas vállalkozások teljes körű számviteli ügyintézését.

Könyvelés

Bérelszámolás

Adóbevallások elkészítése

Számviteli beszámoló összeállítása

Bővebben

Könyvvizsgálói tevékenység

Társaságunk legfőbb tevékenysége a jogszabályi kötelezettségen alapuló éves beszámolók könyvvizsgálata a számviteli törvény 155. §-a alapján. Ezen túl vállaljuk gazdasági társaságok jogszerű működésének, gazdálkodásának és hatékonyságának átvilágítását, valamint az átalakuló gazdasági társaságok könyvvizsgálatát is. És ne feledje: ha egyébként az Ön vállalkozása az árbevétele alapján nem kötelezett könyvvizsgálatra, de értékhelyesbítést, értékelési tartalékot is kimutat a beszámolójában, az értékelés felülvizsgálatával szintén könyvvizsgálót kell megbíznia.

Számviteli tv. 59. § (2) bekezdés

Bővebben

Belső ellenőrzés

Vállaljuk állami vagy önkormányzati tulajdonú intézmények, költségvetési szervek vagy magántulajdonban álló gazdasági társaságok belső szabályozottságának megfelelőségi vizsgálatát, amellyel a szervezet működésének hatékonysága, eredményessége javítható.

Megállapításokat teszünk a rendszer múltbéli működésére vonatkozóan

Ajánlásokat fogalmazunk meg a sikeresebb jövő érdekében

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL ÁBPE-I.-es TANÚSÍTVÁNYÁVAL rendelkezünk.

Bővebben

Adótanácsadás

Az adóhatóság előtti képviseletét is vállaljuk Önnek, ha az adóhatóság már tett elmarasztaló megállapítást.
Továbbá konzultációs lehetőséget is biztosítunk Önnek, hogy adóügyeiben megfelelő jogkövető magatartást tudjon tanúsítani, így elkerülje a bírságot, pótlékot.

Felülvizsgáljuk adóbevallásait az alábbiakban:

Áfa,

Társasági adó,

Helyi adó,

Minden más adónem.

Bővebben

Igazságügyi adószakértői és igazságügyi könyvszakértői tevékenység

Igazságügyi adó- és könyvszakértői tevékenységünket hatósági (bíróság, ügyészség, rendőrség) kirendelés, illetve magán megbízás alapján végezzük.
Az igazságügyi szakvéleményünk a peres eljárásban egy szinten van például a tanúkkal, vagy a tárgyi bizonyítékokkal a tényállás megítélése során.
Peres eljárásban ellen-szakvélemény kibocsátására is sor kerülhet, különösen, ha azzal jogi képviselője is egyet ért.

Bővebben